Trendyol.com isimli internet sitesinden alınan ürünlerin İstanbul ili … ilçesinde teslim edildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin … Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden,

5. Ceza Dairesi         2020/2375 E.  ,  2020/11674 K.

“İçtihat Metni”


Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan şüpheliler …ve … haklarında yürütülen soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair …Cumhuriyet Başsavcılığının 06/11/2019 tarihli ve 2019/12389 soruşturma, 2019/798 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın …Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin … Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 23/11/2019 tarihli ve 2019/56680 soruşturma, 2019/5727 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, …Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair merci …6. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/2198 Değişik iş sayılı Kararının;
Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 25/06/2018 tarihli ve … karar sayılı ilâmında, “…Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarında soruşturma yapmaya yetkili C.Başsavcılığının, harcama işleminin yapıldığı veya menfaatin temin edildiği yer C.Başsavcılığı olduğu anlaşılmakla…” şeklinde belirtildiği üzere, somut soruşturma dosyasına konu olayda, müştekinin kredi kartı hesabından bilgisi ve rızası olmadan 825,00 ve 476,00 Türk lirası tutarında 
Trendyol isimli internet sitesinden alınan ürünlerin İstanbul ili … ilçesinde teslim edildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin … Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 05/03/2020 gün ve 94660652-105-68-1366-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:
Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile …6. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 06/12/2019 tarihli ve 2019/2198 Değişik iş sayılı Kararın CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 29/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: