Yağma sucu, elini mağdurun cebine soktuğu, mağdurun “ben parayı vermem” diyerek karşı duruş sergilemesi üzerine, sanığın araçtan inmeye yöneldiği sırada mağdurdan yeniden 1,00 TL para vermesini istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine vites kutusu önünde bulunan bir miktar para içinden sadece 1,00 TL alarak araçtan inerek ayrıldığı olayda; sanığın olayın başından itibaren az kabul edilecek bir miktardaki parayı mağdurdan zorla almaya yönelik eylemlerinin bir bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden

6. Ceza Dairesi         2015/7892 E.  ,  2018/4352 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Yağma
HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I-Sanık … hakkında mağdur …’ya karşı yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelemesinde;

Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,

II-O yer Cumhuriyet Savcısının; Sanık … hakkında mağdur …’ye karşı yağma suçundan verilen beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Oluş ve dosya içeriğine göre; olay günü saat 02:30 sularında, mağdur …’nin ticari otosuna müşteri gibi binen sanık …’nun gideceği yeri söylediği ve yolda seyir halinde bulundukları sırada birlikte sigara içmeye başladıkları, bir müddet sonra cebinden çıkardığı kimliği mağdura göstererek kendisini polis olarak tanıtan sanığın “aracında sigara içilmez yazısı bulunmadığından 15.000,00 TL ceza yazdığını, ancak bir çorba parası vermesi halinde anlaşabileceklerini” söylemesi üzerine, mağdurun bunu kabul etmediği sanığın bu sefer aracının çekileceğini söyleyip Büyükçekmece Mezarlığına doğru gitmesini istediği, mağdurun belirtilen adrese doğru yöneldiği, sanığın belinden tabanca çıkarıp araçtan dışarı sarkarak bir el havaya ateş ettiği, mağdurun onu kolundan tutup içeri doğru çekip, aracını durdurduğu, sanığın elindeki silahı mağdurun boynuna dayayıp “ben polisim benden kimse şüphelenmez” diyerek elini mağdurun cebine soktuğu, mağdurun “ben parayı vermem” diyerek karşı duruş sergilemesi üzerine, sanığın araçtan inmeye yöneldiği sırada mağdurdan yeniden 1,00 TL para vermesini istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine vites kutusu önünde bulunan bir miktar para içinden sadece 1,00 TL alarak araçtan inerek ayrıldığı olayda; sanığın olayın başından itibaren az kabul edilecek bir miktardaki parayı mağdurdan zorla almaya yönelik eylemlerinin bir bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi;

Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: