Hastayı görmeden yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemleri, Görevi Kötüye Kullanma suçunu oluşturur.

11. Ceza Dairesi         2015/7065 E.  ,  2017/687 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Görevi kötüye kullanmak
HÜKÜM : Beraat

İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Levent Semt Polikliniğinde uzman hekim olarak görev yapan sanığın, hastaları görmeden ve muayene etmeden reçete ve ilaç muafiyet raporu yazdığı iddiasıyla açılan kamu davasında, sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmeyerek, hastaları muayene etmeden ilaç yazmadığını ve rapor düzenlemediğini, uzman hekim olarak tüm raporları kendisinin çıkarttığını, suça konu rapordaki hastayı da tanımadığını savunması karşısında; sanığın suç kastının belirlenebilmesi bakımından, suça konu rapor ve reçetenin düzenlendiği sağlık kuruluşundan sanığın reçete ve raporda adı geçen hastaya herhangi bir tahlil yaptırıp yaptırmadığının araştırılması, hastaya tahlil yaptırmadan reçete ve ilaç muafiyet raporu düzenlediğinin anlaşılması halinde sübut bulan eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin belirtilen sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: