mağduru durdurup “sen bizim kız kardeşimizle konuşuyormuşsun, şöyle köşeye gel biraz seninle konuşalım” deyip mağdur ile birlikte … sokak içerisine girdikleri, sanığın mağdura bıçak çekip “sen benim kız kardeşim ile çıkıyormuşsun, telefonunu aç mesajlarına bakacağım” demesi üzerine mağdurun telefonunu sanığa verdiği, sanığın telefonu kurcalar gibi yapıp suç arkadaşı ile birlikte kaçtıkları, sanık ve suç arkadaşının telefonun kilidini kırdırmak için telefoncuları dolaştığı sırada kendilerinden şüphelenen polisler tarafından yakalandıkları olayda; yasal koşulları bulunmadığı halde sanık hakkında TCK’nın 168. maddesi ile uygulama yapılarak noksan ceza tayini,

6. Ceza Dairesi         2015/5323 E.  ,  2018/1813 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Yağma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre TCK’nın 53. madde uygulamasının infazda gözetilmesi olanaklı görülmekle yapılan incelemede:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1) Sanık ve suç arkadaşı …’ın, … … caddesi üzerinde yürüyen mağduru durdurup “sen bizim kız kardeşimizle konuşuyormuşsun, şöyle köşeye gel biraz seninle konuşalım” deyip mağdur ile birlikte … sokak içerisine girdikleri, sanığın mağdura bıçak çekip “sen benim kız kardeşim ile çıkıyormuşsun, telefonunu aç mesajlarına bakacağım” demesi üzerine mağdurun telefonunu sanığa verdiği, sanığın telefonu kurcalar gibi yapıp suç arkadaşı ile birlikte kaçtıkları, sanık ve suç arkadaşının telefonun kilidini kırdırmak için telefoncuları dolaştığı sırada kendilerinden şüphelenen polisler tarafından yakalandıkları olayda; yasal koşulları bulunmadığı halde sanık hakkında TCK’nın 168. maddesi ile uygulama yapılarak noksan ceza tayini,
2) Mahkemece 5271 sayılı Yasa’nın 150/3. maddesi uyarınca sanığa savunmasını yapmak üzere zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle, atanan savunmana ödenen avukatlık ücretinin sanığa yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olduğunun gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanı ile o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 14.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: